Een groep 'projectengineers' zorgt, op basis van de door de opdrachtgever gestelde eisen, voor een passend ontwerp van de installatie(s). Aan de gedetailleerde uitwerking van zo'n ontwerp kunnen heel uiteenlopende vragen van de opdrachtgever ten grondslag liggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de detail engineering aan de hand van een bestek, of om het maken van een volledig ontwerp gebaseerd op een programma van eisen. De processen die wij doorlopen en de projecten die wij doorvoeren zijn veelal multidisciplinair opgesteld. Dat wil zeggen dat de verschillende werkmaatschappijen samenwerken om u een zo specifiek mogelijke oplossing te bieden.