Kwaliteit

Dassen Group is continu op zoek naar verbetering. Ook op het gebied van kwaliteit. De kwaliteit van een product mag geen toevallige uitkomst zijn van een proces: het moet een logisch gevolg zijn. Wij zijn van mening dat alle elementen in een proces die niet leiden tot waarde verhoging, verspilling zijn. Hierbij moet men denken aan elementen als: productieverlies, faalkosten, voorraden, transport, defecten en wachttijden. Om een proces zo waardevol mogelijk te laten zijn is het van groot belang dat de betrokken partijen vanaf de ontwerpfase met elkaar een effectieve planning maken waarin werkzaamheden optimaal op elkaar aansluiten.


Dassen Group is voor al haar uit te voeren werkzaamheden gecertificeerd. Om te voldoen aan deze normen worden continu audits (intern en extern) uitgevoerd met als doel het waarborgen van de vereiste kwaliteit. Daarnaast blijft Dassen Group constant in ontwikkeling op het gebied van kwaliteit, normen, eisen en innovaties. Tevens blijft een positief kritische houding ten aanzien van ons eigen handelen en het opvolgen van processen en procedures onverminderd belangrijk.
Onder de kop downloads zijn de verschillende certificeringen zichtbaar waaraan Dassen Group voldoet.

Veiligheid

Om maximale veiligheid te garanderen is Dassen Group VCA** en VCA Petrochemie gecertificeerd. Alle uitvoerende medewerkers zijn daarnaast minimaal in het bezit van VCA-Basis en de leidinggevenden van de projecten zijn in het bezit van VCA-vol. Ook wordt Dassen Group tweemaal per jaar getoetst door Lloyd's R.Q.A., op deze manier wordt duidelijk of door Dassen Group voldaan wordt aan de door SSVV-college (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) gestelde eisen.


Door het continu uitvoeren van audits, inspecties en toolboxmeetings wordt de veiligheid van onze projecten gewaarborgd. Op deze manier wordt ook de werkmentaliteit van de medewerkers beïnvloed, wat leidt tot een beperking van gevaarlijke situaties, ongevallen en schade. Aan alle veiligheidshulpmiddelen en aan de Persoonlijke Beschermingsmiddelen worden hoge eisen gesteld.